1. EDUKATIVNE AKTIVNOSTI:

- organizacija seminara, kurseva, tribina, predavanja, instruktivne nastave

- organizacija posjeta znamenitim mjestima u domovini i inostranstvu

- organizacija posjeta i druženja sa istaknutim ličnostima iz javnog života

OPĆI CILJEVI: Edukacija i lično usavršavanje članova i simpatizera Udruženja

 

2. SPORTSKO-REKREATIVNE AKTIVNOSTI:

- organizacija rekreativnih izleta za članove i simpatizere Udruženja

- organizacija sportskih sekcija i takmičenja

- organizacija omladinskih druženja

OPĆI CILJEVI: Popularizacija zdravog života, zaštita životne okoline i suzbijanje društvenih poroka

 

3. IZDAVAČKE AKTIVNOSTI:

- izdavanje knjiga, brošura, postera, letaka, naljepnica

- izdavanje godišnjeg biltena o radu Udruženja

- uređivanje web-portala Udruženja

OPĆI CILJEVI: Edukacija, suzbijanje društvenih poroka i popularizacija zdravog života

 

4. HUMANITARNE AKTIVNOSTI:

- sakupljanje i distribucija materijalne pomoći socijalno ugroženim kategorijama društva

- organizacija akcija u pružanju fizičke pomoći socijalno ugroženim kategorijama društva

OPĆI CILJEVI: Razvoj osjećaja solidarnosti i međuljudskog pomaganja, umanjivanje siromaštva